صنایع آتیه لوله پارتاک

در شرف عملیات اجرایی پروژه

 

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان دانشگاه، روبروی درب شمالی دانشگاه، کوچه زمانی شماره 11، مجتمع پردیس 2 ، طبقه 4 واحد 246
کارخانه :شهرک صنعتی کوهپایه، فاز توسعه

http://www.partakpipe.ir


  • اشتراک گذاری: